Zyban bijwerkingen

Zyban bijwerkingen

Zyban bijwerkingen zijn er net zoals bij elk medicijn.Voordat je Zyban besteld is het fijn om te weten welke mogelijke bijwerkingen je kunt verwachten. Veel mensen die het middel gebruiken denken dat er bijwerkingen ontstaan van Zyban, terwijl dit ook de ontwenningsverschijnselen van het stoppen met roken kunnen zijn. De meeste bijwerkingen van Zyban treden op bij mensen die ouder dan 65 jaar zijn. Of mensen die overgevoelig zijn voor dit medicijn.

Zyban bijwerkingen

Uiteraard kunnen er altijd bijwerkingen ontstaan. Hieronder staan de bijwerkingen die bekend zijn. En ook in de bijsluiter staan. Mocht je bijwerkingen ervaren raadpleeg altijd een arts.

Bijwerkingen die soms (1 op de 100)  voorkomen zijn:

 • Oorsuizen, problemen met zien
 • Verhoging van de bloeddruk (soms ernstig), blozen
 • Gebrek aan eetlust
 • Krachteloosheid
 • Pijn op de borst
 • Verwardheid
 • Versnelde hartslag

Bijwerkingen die zelden (1 op de 1000) voorkomen zijn:

 • Toevallen
 • Spiertrekkingen, spierstijfheid, ongerichte spieractiviteit, problemen met lopen of met de coördinatie
 • Hartkloppingen
 • Flauwvallen, zich zwak voelen bij plotseling opstaan omdat de bloeddruk snel daalt
 • Irritatie of vijandigheid; abnormale dromen
 • Geheugenverlies
 • Tintelingen of doof gevoel
 • Ernstige allergische reacties, huiduitslag gecombineerd met gewrichts- en spierpijn
 • Vaker of minder vaak plassen dan gebruikelijk
 • Ernstige huiduitslag in de mond en op andere lichaamsdelen.
 • Verergering van psoriasis
 • Het geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), verhoogde leverenzymen, hepatitis
 • Veranderingen in de bloedsuikerspiegel
 • Zich onwerkelijk of vreemd voelen, het zien of horen van dingen die er niet zijn

Bijwerkingen die zeer zelden (1 op de 10.000) voorkomen zijn:

 • Zich rusteloos of agressief voelen
 • Dingen voelen of geloven die niet waar zijn, ernstige achterdocht

Arts raadplegen

Belangrijk is om je arts te raadplegen als de bijwerkingen in ernstige mate voorkomen, je twijfelt aan een bijwerking of hier vragen over hebt.

Nu Zyban kopen »